1850 : 850

86.5 USD

Մեծ ծաղկեփունջ վարդերով, գիպսոֆիլիաներով, խոլորձով (օրխիդեա) և արեկա տեսակի տերևներով։

Կարող ենք առաքել այսօր

  • Չափսը:
  • Մեծ

  • Լայնությունը:
  • 55 CM

  • Բարձրություն:
  • 50 CM

  • Երկարությունը:
  • 55 CM
Քան:

Նմանատիպ ապրանքներ

86.5 USD

1850

Կարող ենք առաքել այսօր

92.3 USD

1772

Կարող ենք առաքել այսօր

77.9 USD 86.5 USD

1394

Կարող ենք առաքել այսօր

92.3 USD

159

Կարող ենք առաքել այսօր

95.2 USD

14

Կարող ենք առաքել վաղը