2237 : 237

27600 AMD

Ծաղկային կոմպոզիցիա ֆալենոփսիսով, խոլորձով (օրխիդեա), վարդերով, գերբերաներով, գիպսոֆիլիաներով և զանգակներով։

Կարող ենք առաքել այսօր

  • Չափսը:
  • Մեծ

  • Լայնությունը:
  • 45 CM

  • Բարձրություն:
  • 60 CM

  • Երկարությունը:
  • 50 CM
Քան:

Նմանատիպ ապրանքներ

32000 AMD

21682

Կարող ենք առաքել այսօր

25000 AMD

21650

Կարող ենք առաքել այսօր

30000 AMD

2372

Կարող ենք առաքել այսօր

24000 AMD

2367

Կարող ենք առաքել այսօր

30000 AMD

2364

Կարող ենք առաքել այսօր

30000 AMD

2349

Կարող ենք առաքել այսօր

27000 AMD

2317

Կարող ենք առաքել այսօր

31600 AMD

2316

Կարող ենք առաքել այսօր

23200 AMD

2313

Կարող ենք առաքել այսօր

24000 AMD

2310

Կարող ենք առաքել այսօր